top of page


משרדנו נוקט את מירב המאמצים ומשקיע משאבים רבים על מנת לספק לכל לקוחותיו שירות שוויוני, מכובד, נגיש ומקצועי. בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות תשנ"ח-1998 ולתקנות שהותקנו מכוחו, מושקעים מאמצים ומשאבים רבים בביצוע התאמות הנגישות הנדרשות שיביאו לכך שאדם בעל מוגבלות יוכל לקבל את השירותים הניתנים לכלל הלקוחות, באופן עצמאי ושוויוני.
הסדרי נגישות מבנים: 
הסדרי נגישות מבנים: לא קיים מבנה

אמצעים נוספים ליצירת קשר: 
טלפון: 054-6399989 
מייל: animalcardsmb@gmail.com

דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות: 
יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות משרדנו כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה, כולל אנשים עם מוגבלויות, לקבל את השרות הנגיש ביותר.

אם נתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.
פרטי רכז הנגישות במשרדנו:: 
שם רכז נגישות: עומר ברנע
טלפון רכז נגישות: 054-6399989
דואר אלקטרוני של רכז נגישות: animalcardsmb@gmail.com

פרסום הצהרת הנגישות
הצהרת הנגישות עודכנה ביום: 10/09/2022

bottom of page