top of page

חינוך וטיפול

h2-divider-img-4.png

פעילויות קבוצתיות

כל אחד במעגל/קבוצה בוחר קלף חיה לתת למשתתף אחר

ואומר לו למה לפי דעתו החיה הזו טובה לו.

(״רוצה לתת לך מתנה של כח מהנמר או שמחה של קוף וכו״)

סבב מתנות:

חיה בסוד:

מחלקים בסוד את הילדים לחיות שונות וכולם מתחילים לנוע במרחב ולעשות את הצליל של החיה שנבחרה להם.

   כל הילדים צריכים לזהות, לפי הצלילים, עוד חיות כמותם ולהסתדר בקבוצות תואמות.

   כל קבוצה יכולה לשמוע/לקרוא את הסיפור של החיה שלה ולנהל על כך דיון.

חיה בסוד.png

להצמיד לכל ילד, לגב, קלף של חיה בעזרת סלוטייפ או מדבקה.

 מתחלקים לזוגות וכל ילד צריך לזהות את החיה שעליו לפי שאלות

של כן או לא לבן הזוג שלו.

 אחר כך אפשר לשמוע את הסיפור של החיה.

מי אני:

מי אני.png

זהו אותי:

בזוגות או במעגל נבחר ילד אחד שחושב על החיה האהובה עליו

ובן הזוג שלו או שאר חברי המעגל שואלים אותו שאלות כדי לזהות איזו חיה

הוא בחר.ֿ

 חשוב שהתשובות לא יסגירו את התשובה בצורה ברורה או מהירה מדי.

 ניתן להעלות את אחד הסיפורים שסופרו כהצגה מרובת משתתפים.

זהו אותי.png

פורסים את הקלפים במרכז המעגל.

 כל אחד מהמשתתפים בוחר את החיה שהוא הכי מתחבר אליה

ומספר לקבוצה למה הוא בחר בה.

 אחר כך ניתן כמובן לשמוע את הסיפור של החיה.

אני כחיה:

אני כחיה.png

תנועה וצליל:

כל משתתף בוחר חיה ומציג אותה לקבוצה בתנועה וצליל.

 המשתתפים מנחשים את הבחירה שלו.

תנועה וצליל.png

כל משתתף בוחר קלף של חיה, מתבונן בו כמה שניות ואז עוצם את העיניים ומצייר אותה ואז מציג לקבוצה שתנחש איזו חיה הוא ניסה לצייר.

צייר אותי:

צייר אותי.png

כל אחד אומר את השם שלו ושם של חיה שמתחילה באותה אות.

הבא בתור חוזר על מה שהקודם אמר ומוסיף את השם והחיה שלו וכן הלאה.

 כשמישהו מתבלבל מתחילים מההתחלה .

חיה ואות.png

חיה ואות:

בוחרים ארבע חיות ואז מבקשים מהילדים שיסתדרו בקבוצות

לפי החיה שהם מרגישים שהם הכי דומים לה בתכונות האופי שלהם.

    אחר כך ניתן לענות בקבוצות על השאלות הבאות:

  •     איך אתם דומים לחיה? 

  •     במה אתם שונים ממנה?

  •     מה אתם יכולים ללמוד מהחיה?

  •     בסוף ניתן להקריא את הסיפור של החיה מהספר.

חיות בקבוצות:

חיות בקבוצות.png

ציור וסיפור:

 מקריאים סיפור על חיה ואז נותנים לילדים לצייר את החיה

ו/או הסיפור שלה.

ציור וסיפור.png

כל אחד בוחר קלף של חיה וממציא איזו מחווה שמייצגת אותה

(למשל פיל- זרוע מוחזקת מול הפנים כמו חדק)

 יושבים או עומדים במעגל וכל אחד בתורו אומר את השם של החיה

יחד עם המחווה וכולם חוזרים אחריו/ה עד שכולם השלימו את התור.

חיה ומחווה:

חיה ומחווה.png

אוהב ולא אוהב:

מפזרים את הקלפים על הרצפה.

כל אחד בוחר את החיה האהובה עליו ואת החיה הכי פחות אהובה עליו ומספר למה הוא בחר בהן.

אוהב לא אוהב.png
bottom of page