המלצות

מחנכים ומטפלים

רעיונות

לפעילות קבוצתית

-ניתן לבחור קלף חיה כעצה יומית לקבוצה/כיתה או כמענה לנושא, דילמה או שאלה שעלו. -שאלו: ׳מה הקלפים יכולים לייעץ לנו בנוגע ל…׳ ובחרו קלף. -קראו את הסיפור ונהלו דיון על ההקשר בין הסיפור לשאלה שרציתם לבחון.

סבב מתנות

כל אחד בקבוצה בוחר קלף חיה לתת למשתתף אחר ואומר לו למה לדעתו החיה הזו מתאימה לו.
(״אני רוצה לתת לך מתנה של כח מהנמר או השמחה של הקוף וכו״)

חיה בסוד

מי אני

זהו אותי

אני כחיה

תנועה וצליל

צייר אותי

חיה ואות

חיות בקבוצות

ציור וסיפור

חיה ומחווה

אוהב לא אוהב

דילוג לתוכן