top of page

הצעות לפעילוית למחנכים ומטפלים

בעמוד הזה תוכלו למצוא הצעות לפעילויות איתן ניתן לעבוד בקבוצות עם ׳ספורי חיות׳:

ניתן לבחור קלף חיה כעצה יומית לקבוצה/כיתה או כמענה לנושא,דילמה או שאלה שעלו.

שאלו: ׳מה הקלפים יכולים לייעץ לנו בנוגע ל...׳ ואז בחרו קלף, קראו את הסיפור ונהלו דיון על ההקשר בין הסיפור לשאלה שרציתם לבחון.

* סבב מתנות:

  כל אחד במעגל/קבוצה בוחר קלף חיה לתת למשתתף אחר ואומר לו למה לפי דעתו החיה הזו טובה לו        (״רוצה לתת לך מתנה של כח מהנמר או שמחה של קוף וכו״)

 

*  חיה בסוד: 

   מחלקים בסוד את הילדים לחיות שונות וכולם מתחילים לנוע במרחב ולעשות את הצליל של החיה             שנבחרה להם.

   כל הילדים צריכים לזהות, לפי הצלילים, עוד חיות כמותם ולהסתדר בקבוצות תואמות.

   כל קבוצה יכולה לשמוע/לקרוא את הסיפור של החיה שלה ולנהל על כך דיון.

*  מי אני:

   להצמיד לכל ילד, לגב, קלף של חיה בעזרת סלוטייפ או מדבקה.

   מתחלקים לזוגות וכל ילד צריך לזהות את החיה שעליו לפי שאלות של כן או לא לבן הזוג שלו.

   אחר כך אפשר לשמוע את הסיפור של החיה.

זהו אותי:

    בזוגות או במעגל נבחר ילד אחד שחושב על החיה האהובה עליו ובן הזוג שלו או שאר חברי המעגל            שואלים אותו שאלות כדי לזהות איזו חיה הוא בחר.ֿ

    חשוב שהתשובות לא יסגירו את התשובה בצורה ברורה או מהירה מדי.

    ניתן להעלות את אחד הסיפורים שסופרו כהצגה מרובת משתתפים.

 

אני כחיה:

    פורסים את הקלפים במרכז המעגל.

    כל אחד מהמשתתפים בוחר את החיה שהוא הכי מתחבר אליה ומספר לקבוצה למה הוא בחר בה.

    אחר כך ניתן כמובן לשמוע את הסיפור של החיה.

 

תנועה וצליל:

    כל משתתף בוחר חיה ומציג אותה לקבוצה בתנועה וצליל.

    המשתתפים מנחשים את הבחירה שלו.

 

צייר אותי:

   כל משתתף בוחר קלף של חיה, מתבונן בו כמה שניות ואז עוצם את העיניים ומצייר אותה ואז מציג           לקבוצה שתנחש איזו חיה הוא ניסה לצייר.

 

חיה ואות:

    כל אחד אומר את השם שלו ושם של חיה שמתחילה באותה אות.

    הבא בתור חוזר על מה שהקודם אמר ומוסיף את השם והחיה שלו וכן הלאה.

    כשמישהו מתבלבל מתחילים מההתחלה .

 

*  חיות בקבוצות:

    בוחרים ארבע חיות ואז מבקשים מהלדים שיסתדרו בקבוצות לפי החיה שהם מרגישים שהם הכי              דומים לה בתכונות האופי שלהם.

    אחר כך ניתן לענות בקבוצות על השאלות הבאות:

    איך אתם דומים לחיה? 

    במה אתם שונים ממנה?

    מה אתם יכולים ללמוד מהחיה?

    בסוף ניתן להקריא את הסיפור של החיה מהספר.

ציור וסיפור:

   להקריא סיפור על חיה ואז לתת לילדים לצייר את החיה ו/או הסיפור שלה.

 

* חיה ומחווה:

   כל אחד בוחר קלף של חיה וממציא איזו מחווה שמייצגת אותה (למשל פיל- זרוע מוחזקת מול הפנים       כמו חדק)

   יושבים או עומדים במעגל וכל אחד בתורו אומר את השם של החיה יחד עם המחווה וכולם חוזרים             אחריו/ה עד שכולם השלימו את התור.

 

אוהב ולא אוהב:

   מפזרים את הקלפים על הרצפה.

   כל אחד בוחר את החיה האהובה עליו ואת החיה הכי פחות אהובה עליו ומספר למה הוא בחר בהן.

bottom of page