top of page

אנחנו תמיד שואפים לתת בחזרה לקהילה.

כל הערכות של סיפורי חיות מיוצרות בישראל ותהליך האריזה שלהם נעשה במוסדות שיקומיים לבעלי מוגבלויות בצפון הארץ.

אנחנו נהנים לתרום ערכות רבות וכסף למגוון רחב של עמותות וארגונים בנוסף לשיתופי פעולה בקידום מטרות חשובות לנו.

סיפורי חיות במחלקה האונקולוגית בשניידר

bottom of page