חיפוש

אריה - מנהיגות

״אני אוהבת להיות מובילה בדברים שאני טובה בהם כי אני מרגישה בהם נח, כמו למשל נגינה, שירה וריקוד. מעבר לזה אני אוהבת לשלוט בלימודים ולהיות פעילה בכיתה״

לטליה (10) יצא קלף האריה- מנהיגות.